झाडे लावू

खूप खूप झाडे लावू .गार गार सावली मिळवू. फळांची झाडे लावू – गोड गोड फळे खाऊ. फुलांची झाडे लावू. देवाला फुले वाहू. गार गार सावली, गोड गोड फळे, देवाला फुले.. झाडे...

May 21st, 2011 by admin 

घरांत हवे आजी-आजोबा

आजी – आजोबांचे प्रेम । त्याला बासुंदीची गोडी त्यांच्या प्रेमासाठी । आम्ही मुलं वेडी असं मला वाटतं आणि आजीला काय वाटतं आमच्या सांगू तुम्हाला? दुधापेक्षा...

May 19th, 2011 by admin