पृथ्वीराज चौहान- Pruthviraj Chauhan

महान योद्ध्यांचा यादीत पृथ्वीराज चौहानचे नाव फार मोठे आहे. त्याची कीर्ती व हौतात्म्य अलौकिक होत. राजपूत चौहान ( चहमाना ) राज्याचा  पृथ्वीराज राजा होता. बाराव्या...

May 16th, 2011 by admin 

पुरू – Puru

पुरू हा एक अत्यंत महान राजा आणि शूरवीर योद्धा होऊन गेला. पोरस या त्याचा ग्रीक नावानेही तो प्रसिद्ध आहे. जग जिंकायला आलेल्या आलेक्झांडर राजाला पुरूने केलेला...

May 14th, 2011 by admin 

राणा प्रताप

रण मैदानावर अत्यंत ताठ मानेने  लढणारे आणि शत्रूवर मात करणारे शूरवीर फार थोडे असतात, राणा प्रताप हा त्यापैकीच एक आहे. राणा प्रतापने आपल्या वारसांना वीरतेचा...

May 12th, 2011 by admin