शबरी

शबरीचा जन्म शरद पौर्णिमेला झाला. शबरी कोण होती? कोणी म्हणजे ती शबर राजाची कन्या होती. कोणी तिच्या वनवासी भिल्ल समाजाची असण्यावर भर देतात. कोणाला मातंग ऋषींसमोर...

April 13th, 2011 by admin 

रामायणातील पात्रे

वाल्मीकि रामायणाचे रचनाकार म्हणून प्रख्यात असलेले ऋषी होते. अहल्या रामायणकाळातील ऋषीपत्नी होती. जनक हे निमि राजाच्या वंशात जन्मलेले विदेह देशाचे राजे...

April 13th, 2011 by admin