वेद

चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद ऋग्वेद हा चार वेदांपैकी एक असून याची रचना चार वेदांमध्ये सर्वप्रथम झाली आहे असे समजण्यात येते. तसेच ऋग्वेद संस्कृत...

April 13th, 2011 by admin